Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

\n\n\t\n\n" . "\n" . "

\n" . ""; return ($string); } // Generate the end HTML (returns HTML string) function genEnd_HTML() { $string = "
\n" . "\n"; return ($string); } // Generate the table header (returns HTML string) function genTable_Header($table_width,$header_bgcolor) { $string = "\n" . "\n"; return ($string); } // Generate the table footer (returns HTML string) function genTable_Footer() { $string = "
\n"; return ($string); } // Generates the information to be displayed function genCalendar_Month($month,$year,$stop, $column_width,$extra_bgcolor,$weekend_txtcolor,$date_bgcolor, $header_bgcolor,$header_txtcolor, $title_bgcolor, $title_txtcolor) { global $PHP_SELF, $today_bgcolor, $today_txtcolor, $highlight_today, $image_dir, $image_name; if ($month == 12) { $prev_month = $month - 1; $prev_year = $year; $next_month = 1; $next_year = $year + 1; } elseif ($month == 1) { $prev_month = 12; $prev_year = $year - 1; $next_month = $month + 1; $next_year = $year; } else { $prev_month = $month - 1; $prev_year = $year; $next_month = $month + 1; $next_year = $year; } $start = mktime(0,0,0,$month,1,$year); $start = date("w",$start); //jeśli w linku jest jakiaś data to ją odczytaj $month_text = genMonth_Text($month); $date_string = $month_text . " " . $year; $string = "\n" . "Kalendarium spotkań OWINB\n" . "\n" . "\n" . "<<" . "\n" . "$date_string\n" . "\n" . ">>" . "\n" . "" . "Ni\n" . "" . "Po\n" . "" . "Wt\n" . "" . "¦r\n" . "" . "Cz\n" . "" . "Pi\n" . "" . "So\n"; $string .= ""; for ($i = 0; $i < $start; $i++) { $string .= " \n"; } //echo "Start: $start"; $frame = $start - 1; //date("w",$day); for ($i = 1; $i <= $stop; $i++) { $day = mktime(0,0,0,date("m",time()),$i,date("Y",time())); $frame++; if($frame > 6) { $string .= "\n"; if($i < $stop) $string .= ""; $frame = 0; } if(($month) == date("m",$day) && $year == date("Y",$day) && date("d",$day) == date("d",time()) && $highlight_today == 1) { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; continue; } if ($frame == 6 || $frame == 0) { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; } else { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; } } for ($i = 1; $frame < 6; $frame++) { $string .= " \n"; } if ($frame < 6) { $string .= "\n"; } return ($string); } ###################### ## Script Execution ## ###################### //print $top_html = genTop_HTML(); print $top_html = genTable_Header($table_width,$header_bgcolor); if ($_GET[mode]==mc){ $month = (((int) $_GET[month])<13) ? $_GET[month] : genSet_Month(); // $month = $_GET[month]; $year = (strlen($_GET[year])==4) ? $_GET[year] : genSet_Year(); // $year = $_GET[year]; } else { //if (@!$month) { // oryginalna wersja $month = genSet_Month(); $year = genSet_Year(); } $day_number = genSet_Stop($month,$year); print $mid_html = genCalendar_Month($month,$year,$day_number, $column_width,$extra_bgcolor, $weekend_txtcolor,$date_bgcolor, $header_bgcolor,$header_txtcolor, $title_bgcolor,$title_txtcolor); print $end_html = genTable_Footer(); //print $end_html = genEnd_HTML(); /////////////////////////////koniec kalendarza//////////////////////////////////////// ?>

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  pow. brzeskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. głubczyckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. kędzierzyńsko-kozielskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. kluczborskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. krapkowickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. namysłowskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pow. nyskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. oleskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. opolskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  pow. prudnickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. strzelckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Opolski Urząd Wojewódzki

Przegląd Służby Cywilnej

Powódz 2010 r.

Powiat strzelecki Powiat prudnicki Miasto Opole Powiat opolski Powiat oleski Powiat nyski Powiat namysłowski Powiat Krapkowicki Powiat Kluczborski Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Powiat głubczycki Powiat brzeski

Je¶li potrzebujesz pomocy wybierz na mapie wła¶ciwy powiat