Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

\n\n\t\n\n" . "\n" . "

\n" . ""; return ($string); } // Generate the end HTML (returns HTML string) function genEnd_HTML() { $string = "
\n" . "\n"; return ($string); } // Generate the table header (returns HTML string) function genTable_Header($table_width,$header_bgcolor) { $string = "\n" . "\n"; return ($string); } // Generate the table footer (returns HTML string) function genTable_Footer() { $string = "
\n"; return ($string); } // Generates the information to be displayed function genCalendar_Month($month,$year,$stop, $column_width,$extra_bgcolor,$weekend_txtcolor,$date_bgcolor, $header_bgcolor,$header_txtcolor, $title_bgcolor, $title_txtcolor) { global $PHP_SELF, $today_bgcolor, $today_txtcolor, $highlight_today, $image_dir, $image_name; if ($month == 12) { $prev_month = $month - 1; $prev_year = $year; $next_month = 1; $next_year = $year + 1; } elseif ($month == 1) { $prev_month = 12; $prev_year = $year - 1; $next_month = $month + 1; $next_year = $year; } else { $prev_month = $month - 1; $prev_year = $year; $next_month = $month + 1; $next_year = $year; } $start = mktime(0,0,0,$month,1,$year); $start = date("w",$start); //jeśli w linku jest jakiaś data to ją odczytaj $month_text = genMonth_Text($month); $date_string = $month_text . " " . $year; $string = "\n" . "Kalendarium spotkań OWINB\n" . "\n" . "\n" . "<<" . "\n" . "$date_string\n" . "\n" . ">>" . "\n" . "" . "Ni\n" . "" . "Po\n" . "" . "Wt\n" . "" . "¦r\n" . "" . "Cz\n" . "" . "Pi\n" . "" . "So\n"; $string .= ""; for ($i = 0; $i < $start; $i++) { $string .= " \n"; } //echo "Start: $start"; $frame = $start - 1; //date("w",$day); for ($i = 1; $i <= $stop; $i++) { $day = mktime(0,0,0,date("m",time()),$i,date("Y",time())); $frame++; if($frame > 6) { $string .= "\n"; if($i < $stop) $string .= ""; $frame = 0; } if(($month) == date("m",$day) && $year == date("Y",$day) && date("d",$day) == date("d",time()) && $highlight_today == 1) { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; continue; } if ($frame == 6 || $frame == 0) { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; } else { $string .= "" . "" . "" . getData($month, $i, $year, $conn) . " \n"; } } for ($i = 1; $frame < 6; $frame++) { $string .= " \n"; } if ($frame < 6) { $string .= "\n"; } return ($string); } ###################### ## Script Execution ## ###################### //print $top_html = genTop_HTML(); /* print $top_html = genTable_Header($table_width,$header_bgcolor); if ($_GET[mode]==mc){ $month = (((int) $_GET[month])<13) ? $_GET[month] : genSet_Month(); // $month = $_GET[month]; $year = (strlen($_GET[year])==4) ? $_GET[year] : genSet_Year(); // $year = $_GET[year]; } else { //if (@!$month) { // oryginalna wersja $month = genSet_Month(); $year = genSet_Year(); } $day_number = genSet_Stop($month,$year); print $mid_html = genCalendar_Month($month,$year,$day_number, $column_width,$extra_bgcolor, $weekend_txtcolor,$date_bgcolor, $header_bgcolor,$header_txtcolor, $title_bgcolor,$title_txtcolor); print $end_html = genTable_Footer(); //print $end_html = genEnd_HTML(); */ /////////////////////////////koniec kalendarza//////////////////////////////////////// ?>

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  pow. brzeskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. głubczyckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. kędzierzyńsko-kozielskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. kluczborskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. krapkowickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. namysłowskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pow. nyskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. oleskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. opolskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  pow. prudnickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. strzelckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Opolski Urząd Wojewódzki

Przegląd Służby Cywilnej

Dokumenty do pobrania

Ankiety dotycz±ce katastrofy budowlanej Ściągnij
plik pdf
(585 KB)


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Ściągnij
plik doc
(102 KB)


Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Ściągnij
plik doc
(102 KB)


Wzór o¶wiadczenia inspektora nadzoru Ściągnij
plik doc
(70 KB)


Wzór o¶wiadczenia kierownika budowy Ściągnij
plik doc
(72 KB)


Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu robót Ściągnij
plik doc
(80 KB)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ściągnij
plik pdf
(53 KB)


Kancelaria pulpit zdalny wersja 4 Ściągnij
plik zip
(266 KB)