Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności archiwum

Wypelnij i zloz wniosek elektronicznie
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Od 9 listopada 2020 r. w województwie opolskim uruchomiony został nowy model obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Obecnie można skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Wystarczy wejść na stronę www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym lub na strony poszczególnych urzędów skarbowych.
umow wizyte w US
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2020/2021 zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Poniżej zamieszczamy również treść komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


plakat chron siebie i innych
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego posiada nową stronę Biuletynu Informacji Publicznych.
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


UWAGA KLIENCI WINB W OPOLU

W trosce o bezpieczeństwo obsługa klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu odbywać się będzie telefonicznie, pocztą tradycyjną, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej kontakt telefoniczny:
77 4531884
77 441 44 15
77 441 44 16
adres e-mail: biuro@winb.opole.pl
adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
adres ePUAP: /WINBOPOLE/skrytka

Rekomenduje się składanie podań za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu, na platformie e-PUAP.
Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu, bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu, do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej na korytarzu parteru budynku przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu. W przypadku, gdy ze względu na rozmiar przesyłka nie będzie mieścić się w skrzynce podawczej lub umieszczenie w tej skrzynce przesyłki wiązałoby się z jej uszkodzeniem, korespondencja będzie przyjmowana w Kancelarii Ogólnej – pokój 112 (I piętro).
Przyjęcia interesantów odbywać się będą wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu w formie telefonicznej lub elektronicznej. Przyjmowani będą wyłącznie interesanci w celu udostępnienia akt sprawy. Czas trwania spotkania będzie uzgadniany podczas rezerwacji terminu i wynosić może maksymalnie 45 minut. Na umówione spotkanie interesant powinien przybyć do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
Przed wejściem do Inspektoratu należy przywołać pracownika dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych i zgłosić mu cel swojej wizyty.
Przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby, w szczególności bez: kaszlu, kataru, duszności, gorączki. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub/i wykazania podczas pomiaru temperatury, że temperatura ciała przekracza 37 stopni - interesant nie zostanie przyjęty w wyznaczonym terminie.Interesant zobowiązany jest przed wejściem do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu do dezynfekcji dłoni, zakrywania ust, nosa podczas wizyty w Inspektoracie oraz poddaniu się kontroli temperatury.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


plakat
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem.,
plakat

plakat
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie œwiadomoœci społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Kampania 4U! dostępna jest na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl/
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK


Ogłoszenie o naborze na Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu.
Termin składania ofert 13.09.2019r.

http://bip.pinbbrzeg.pl/index.php?id=205
>>>
Autor/zamieścił: PINB/KS


Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
- 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
>>>
Autor/zamieścił: MDK/KS


Zapraszamy do zapoznania się w imieniu Izby Administracji Skarbowej w Opolu z filmem instruktażowym usługi Twój e-PIT
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Zaproszenie na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.


>>>
Autor/zamieścił: AR/KS>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w dniu 24.12.2018r.,
w zamian urząd będzie czynny w sobotę 15 grudnia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.

Termin składania ofert 21.09.2018r.
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


26 maja na Błoniach Politechniki Opolskiej odbędzie się wielki rodzinny piknik pn.”Miliard z Programu Rodzina 500 plus opolskie”, którego organizatorem jest wojewoda i wicewojewoda opolski.


>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rządowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2018 r w dniu:
4 maja natomiast
19 maja wyznacza się dniem pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rządowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2017 r w dniach:
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia, natomiast > >>>
Autor/zamieścił:


13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) > >>>
Autor/zamieścił:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2017 r w dniach:
> >>>
Autor/zamieścił:


2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia, natomiast > >>>
Autor/zamieścił:


13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) > >>>
Autor/zamieścił:


https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/dni-wolne-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej
> >>>
Autor/zamieścił:


INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKÓW
WAŻNE !
>>>
Autor/zamieścił: ES\KS


Dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa baza ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będą dostępne w dwóch miejscach. > >>>
Autor/zamieścił:


• w nowej bazie ogłoszeń https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki) > >>>
Autor/zamieścił:


• w dotychczasowej bazie ogłoszeń https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki) > >>>
Autor/zamieścił:


WAŻNE !
> >>>
Autor/zamieścił:


Dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa baza ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będą dostępne w dwóch miejscach. > >>>
Autor/zamieścił:


• w nowej bazie ogłoszeń https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki) > >>>
Autor/zamieścił:


• w dotychczasowej bazie ogłoszeń https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki) > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja 2016) dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


> >>>
Autor/zamieścił: http://www.gunb.gov.pl/pliki/komunikat_place_2016.pdf


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB Opole ukazało
się zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji
dotyczące mostu drogowego nad kanałem Ulgi w Opolu (ul. Niemodlińska)
>>>
Autor/zamieścił: JAC/KS


Przerwa w funkcjonowaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
W związku z prowadzeniem prac mających na celu udostępnienie użytkownikom nowej wersji Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP od 12 sierpnia 2015 r. od godz. 20.00 do 17 sierpnia 2015 r. nastąpi przerwa w dostępności do systemu.

W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi świadczone za pomocą Platformy ePUAP. W tym terminie nie będzie zatem możliwe wnoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na Platformie ePUAP. Również odpowiedzi kierowane do klientów Inspektoratu nie będą doręczane w tym terminie drogą elektroniczną przez system ePUAP.

od 17 sierpnia 2015 r. dostępna będzie wyłącznie nowa wersja Platformy ePUAP, z którą już teraz można zapoznać się pod adresem http://test.epuap.gov.pl.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


W związku z prowadzeniem prac mających na celu udostępnienie użytkownikom nowej wersji Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP od 12 sierpnia 2015 r. od godz. 20.00 do 17 sierpnia 2015 r. nastąpi przerwa w dostępności do systemu.
> >>>
Autor/zamieścił:W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi świadczone za pomocą Platformy ePUAP. W tym terminie nie będzie zatem możliwe wnoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na Platformie ePUAP. Również odpowiedzi kierowane do klientów Inspektoratu nie będą doręczane w tym terminie drogą elektroniczną przez system ePUAP.
> >>>
Autor/zamieścił:


od 17 sierpnia 2015 r. dostępna będzie wyłącznie nowa wersja Platformy ePUAP, z którą już teraz można zapoznać się pod adresem http://test.epuap.gov.pl.
> >>>
Autor/zamieścił:


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB Opole ukazała
>>>
Autor/zamieścił: JAC/KS


się decyzja zmieniająca decyzję z 16.03.2015 r. dotycząca mostu drogowego nad kanałem Ulgi w Opolu (ul. Niemodlińska) > >>>
Autor/zamieścił:


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB Opole ukazała
> >>>
Autor/zamieścił:


się decyzja zmieniająca decyzję z 16.03.2015 r. dotycząca mostu drogowego nad kanałem Ulgi w Opolu (ul. Niemodlińska) > >>>
Autor/zamieścił:


https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/decyzja-dotyczaca-mostu-drogowego-nad-kanalem-ulgi-w-opolu-ul-niemodlinska.html
> >>>
Autor/zamieścił:


XXIX ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej
Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady, zorganizowanej po raz dwudziesty dziewiąty przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, przy współudziale Krystiana Walkowiaka, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski, Zastępca Głónego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Dyrektorzy Departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele organów administracji architektoniczno - budowlanej odbyło się w dniach 6 – 8 maja 2015 r. w Sulisławiu.
>>>
Autor/zamieścił: KP/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie narady omówione zostały znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane oraz problemy organów stosujących Prawo budowlane wynikające z nowelizacji, a także kwestie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i bieżące problemy orzeczniczo-prawne. > >>>
Autor/zamieścił:


Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady, zorganizowanej po raz dwudziesty dziewiąty przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, przy współudziale Krystiana Walkowiaka, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski, Zastępca Głónego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Dyrektorzy Departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele organów administracji architektoniczno - budowlanej odbyło się w dniach 6 – 8 maja 2015 r. w Sulisławiu.
> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie narady omówione zostały znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane oraz problemy organów stosujących Prawo budowlane wynikające z nowelizacji, a także kwestie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i bieżące problemy orzeczniczo-prawne. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Ogłoszenie naboru
Ukazało się ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim pod adresem w BIP
>>>
Autor/zamieścił: ES/KS


> >>>
Autor/zamieścił: https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenie-o-naborze-na-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-powiecie-opolskim.html


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli po okresie zimowym w termninie do 31 maja 2015 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
>>>
Autor/zamieścił:


Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. > >>>
Autor/zamieścił:


Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi > >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie > >>>
Autor/zamieścił:


TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, > >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą
> >>>
Autor/zamieścił:


w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). > >>>
Autor/zamieścił:


Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. > >>>
Autor/zamieścił:


Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi > >>>
Autor/zamieścił:


w odpowiedniej specjalności. Kontrolę grawitacyjnych przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. > >>>
Autor/zamieścił:


Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie > >>>
Autor/zamieścił:


o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (wzór zawiadomienia znajduje się TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, > >>>
Autor/zamieścił:


a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego). Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natomiast natychmiast usunąć ww. zagrożenia (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego). > >>>
Autor/zamieścił:


zawiadomienie_o_przeprowadzeniu_kontr_okres.pdf
> >>>
Autor/zamieścił:


Użytkowanie mostu na ulicy Niemodlińskiej
Z uwagi na stwierdzone występowanie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, związane z użytkowaniem w obecnym stanie mostu na ul. Niemodlińskiej, 16 marca 2015 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Prezydentowi Miasta Opola przeprowadzenie kapitalnego remontu tej przeprawy. Od strony teczniczno-budowlanej oznacza to konieczność wymiany ustroju nośnego wszystkich trzech przęseł mostu oraz wzmocnienie podpór i dostosowanie ich do nowego ustroju nośnego. Remont ma zostać wykonany do 30 czerwca 2017 r.
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


> >>>
Autor/zamieścił:


Ponadto od 1 czerwca do czasu zakończenia remontu most nie może być użytkowany. Ze względu > >>>
Autor/zamieścił:


na interes społeczny oraz wyniki ekspertyzy do końca maja przeprawa będzie otwarta, choć z ograniczeniami w ruchu kołowym i pieszym, aby mieszkańcy mogli przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ograniczenia w ruchu będą polegać na zakazie przejazdu przez obiekt pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t, wprowadzeniu buspasów o szerokości 3 m na wewnętrznych pasach ruchu, wprowadzeniu urządzeń ruchu drogowego ograniczających skrajnię pionową na moście do 3,5 m dla autobusów oraz do 2,5 m dla pozostałych pojazdów oraz zamknięciu dla ruchu pieszego chodnika od strony górnej wody. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Podejmując decyzję Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego miał na względzie wyłącznie bezpieczeństwo użytkowników mostu. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Pełna treść wydanej decyzji znajduje się w > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w warsztatach szkoleniowych służb nadzoru budowlanego, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowanej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego, które odbyły się w Pałacu w Pawłowicach w dniach 23-24 października 2014 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


- zapoznano uczestników z zadaniami i działaniami Izby Inżynierów, które przedstawił Przewodniczący Opolskiej Izby – Adam Rak; > >>>
Autor/zamieścił:


- omówione zostały znowelizowane przepisy wykonawcze do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które przedstawił Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego – Marek Świetlik; > >>>
Autor/zamieścił:


- przedstawione zostały również procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które przedstawił przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. > >>>
Autor/zamieścił:


- omówione zostały problematyki postepowań administracyjnych w zadaniach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, które przedstawili Z-ca Dyrektora Wydziału Insfrastruktury i Nieruchomości OUW Małgorzata Kałuża Swoboda oraz Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego WINB w Opolu Justyna Ciszak.

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


W dniu 17.10.2014 r. w Pałacu Pawłowice odbyło się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie dla członków Izby z powiatu oleskiego.
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


W spotkaniu uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak oraz Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnie Regina Urbanek. > >>>
Autor/zamieścił:


Gośćmi spotkania byli Starosta Oleski Pan Jan Kus oraz Wicestarosta Oleski Pan Stanisław Belka. > >>>
Autor/zamieścił:


W spotkaniu poruszone zostały zagadnienia istotne dla działalności członków Izby Inżynierów. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoim wystąpieniu przedstawił wybrane zagadnienia obejmujące obowiązujące prawne obowiązki uczestników procesu budowlanego z dziedziny Prawa budowlanego i procedur administracyjnych oraz przedstawił proponowane zmiany w tym zakresie. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


W dniach 2-4 października 2014 r odbyła się w Hotelu „ARKAS” w Prószkowie k. Opola II Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczne Ciepło” zorganizowana przez Wojewódzki Cech Kominiarzy, Korporację Kominiarzy Polskich, Politechnikę Opolską oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


W konferencji uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który przedstawił zebranym wybrane zagadnienia z dziedziny problematyki związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpiecznego użytkowania elementów obiektów związanych z tematyką konferencji, w tym bezpieczeństwem eksploatacji systemów kominowych i bezpieczeństwem konstrukcji budowlanych z punktu widzenia przepisów Prawa budowlanego. > >>>
Autor/zamieścił:


W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych zajmujący się powyższą problematyką, m. innymi dr. hab. inż. Jerzy Antoni Żurański, prof. nadzw. ITB, dr. hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO, dr. hab. inż. Adam Rak, prof. PO. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


W dniu 26.09.2014 r. w Kombinacie Kietrz odbyło się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach dla członków Izby z powiatu głubczyckiego
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


W spotkaniu uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Głubczycach Mirosław Pasternak. > >>>
Autor/zamieścił:


Gościem spotkania była Wicestarosta Głubczycki Pani Irena Sapa. > >>>
Autor/zamieścił:


W spotkaniu poruszone zostały zagadnienia istotne dla działalności członków Izby Inżynierów. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoim wystąpieniu przedstawił wybrane zagadnienia obejmujące obowiązujące prawne obowiązki uczestników procesu budowlanego z dziedziny Prawa budowlanego i procedur administracyjnych oraz przedstawił proponowane zmiany w tym zakresie. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą
>>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. > >>>
Autor/zamieścił:


Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi > >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie > >>>
Autor/zamieścił:


TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, > >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą
> >>>
Autor/zamieścił:


w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). > >>>
Autor/zamieścił:


Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. > >>>
Autor/zamieścił:


Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi > >>>
Autor/zamieścił:


w odpowiedniej specjalności. Kontrolę grawitacyjnych przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. > >>>
Autor/zamieścił:


Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie > >>>
Autor/zamieścił:


o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (wzór zawiadomienia znajduje się TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, > >>>
Autor/zamieścił:


a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego). Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natomiast natychmiast usunąć ww. zagrożenia (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego). > >>>
Autor/zamieścił:


zawiadomienie_o_przeprowadzeniu_kontr_okres.pdf
> >>>
Autor/zamieścił:


Wskazówki dotyczące pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych wystawianych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
>>>
Autor/zamieścił: IBC


Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, będzie nieczynny.
Dzień 2 maja został wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadające święto w dniu 3 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Opolskiego Nr 3/14 z dnia 14 stycznia 2014 r.
>>>
Autor/zamieścił: ES


W dniu 20.11.2013 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Podczas spotkania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym oraz Rzeczoznawcom ds. sanitarnohigienicznych najnowsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego i przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego. Przedmiotem dyskusji były ponadto zagadnienia wzajemnej współpracy Inspekcji oraz zadań i roli Rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych w procesie budowlanym. > >>>
Autor/zamieścił:


W dniu 20.11.2013 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi.
> >>>
Autor/zamieścił:


Podczas spotkania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym oraz Rzeczoznawcom ds. sanitarnohigienicznych najnowsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego i przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego. Przedmiotem dyskusji były ponadto zagadnienia wzajemnej współpracy Inspekcji oraz zadań i roli Rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych w procesie budowlanym. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Warsztaty szkoleniowe
Na zaproszenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak w dniach 9-11.10.2013 r. wziął udział w Warsztatach szkoleniowych poświęconych współdziałaniu organów Izby Inżynierów z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. W toku warsztatów poruszono szereg zagadnień z dziedziny problematyki współpracy organów Izby Inżynierów z organami administracji rządowej, w tym w szczególności dotyczących współdziałania w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W ramach wspólnej działalności szkoleniowej omówiono wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa administracyjnego.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Konferencja „Bezpieczne ciepło 2013”
Na zaproszenie Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy oraz Korporacji Kominiarzy Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w konferencji „Bezpieczne ciepło 2013”, która odbyła się w dniach 3-5 października 2013 r. w Hotelu „ARKAS” w Prószkowie. Uczestnicy konferencji: przedstawicie nauki reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Gliwickiej, przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych związanych z systemami ogrzewania, przedstawiciele Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele braci kominiarskiej z Niemiec i Czech jak i sami organizatorzy podzielili się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie badań naukowych, technik, regulacji prawnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa budowy i użytkowania różnych systemów grzewczych, kominowych a również miejscem i rolą kominiarzy w coraz nowocześniejszych rozwiązaniach projektowych budynków, w tym budynków pasywnych.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


VII Konferencja Budowlana

W Ośrodku Wypoczynkowym „ZIEMOWIT” w Jarnołtówku odbyła się w dniach 5-7 czerwca br VII Konferencja Budowlana służb budowlanych administracji rządowej i samorządowej województwa opolskiego poświęcona zagadnieniom kształtowania przestrzeni publicznej. Konferencję poprowadził wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzatą Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:W konferencji wzięli udział:
Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach, koledzy z powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa śląskiego.
Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski odznaczył, przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Kolegę Andrzeja Korfantego – pracownika PINB w Kluczborku.
W toku konferencji uczestnicy konferencji – pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz pracownicy gmin zapoznali się z przedstawionymi referatami obejmującymi zagadnienia ewidencji zabytków jako elementu planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego – Iwona Solisz, ładu przestrzennego w regionie – Zbigniew Bomersbach. Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Ciąglewicz przedstawił zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego z uwzględnieniem norm pokrewnych regulujących proces budowlany.

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


XX Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach
4 i 5 kwietnia 2013 r., w ramach XX Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach, Krystian Walkowiak – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uczestniczył w spotkaniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego.
>>>
Autor/zamieścił: KW


> >>>
Autor/zamieścił:


Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z wchodzącego w życie od 1 lipca br. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych warunków i zasad wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Omówiono regulacje płynące z nowego prawa unijnego, a także kierunki nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, których celem jest uszczegółowienie i dostosowanie krajowego systemu prawnego do przepisów rozporządzenia. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Spotkanie w imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadził Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Jacek Szer.> >>>
Autor/zamieścił:


Spotkanie konsultacyjne Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie
27 marca 2013 Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, uczestniczył w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego - członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Spotkanie członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
7 listopada 2012 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z regionalnymi członkami Izby, zorganizowanym przy współudziale władz samorządowych powiatu strzeleckiego.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W toku spotkania omówione zostały zagadnienia z dziedziny spraw samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, współpracy i załatwiania spraw w postępowaniach przed organami administracji powiatowej, a także zagadnienia wypadków przy pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego omówił ważniejsze zagadnienia związane z problematyką orzeczniczą w sprawach budowlanych. > >>>
Autor/zamieścił:


Warsztaty szkoleniowe służb budowlanych województwa śląskiego
W obywających się w dniach 17 – 19 października 2012 r. w Wiśle warsztatach szkoleniowych organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów prowadzących postępowania
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


z zakresu planowania przestrzennego uczestniczył Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych, Patrycja Krawczyk. > >>>
Autor/zamieścił:


W obywających się w dniach 17 – 19 października 2012 r. w Wiśle warsztatach szkoleniowych organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów prowadzących postępowania
> >>>
Autor/zamieścił:


z zakresu planowania przestrzennego uczestniczył Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych, Patrycja Krawczyk. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Podczas warsztatów dyskutowano o planowanych zmianach ustawy Prawo budowlane oraz > >>>
Autor/zamieścił:


o bieżących problemach postępowań administracyjnych prowadzonych przez nadzór budowlany. Przedstawiane także były zagadnienia dotyczące eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na placach budów oraz oceny energetycznej kotłów oraz instalacji grzewczych, a także wymagań dotyczących spawania konstrukcji stalowych. > >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie warsztatów omawiano również problemy związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne > >>>
Autor/zamieścił:


w trybie specustawy drogowej oraz oceną operatu szacunkowego. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


XXIV ogólnopolska narada terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady w której uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak oraz jego Zastępca, Urszula Mularczyk. Spotkanie, organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego po raz dwudziesty czwarty, odbyło się w dniach 1 – 3 października 2012 r. w Rynie.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie narady przedstawione zostały w szczególności kwestie związane ze współpracą organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dyskutowano także > >>>
Autor/zamieścił:


o współdziałaniu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Nadzorem Budowlanym oraz > >>>
Autor/zamieścił:


o bieżących problemach orzeczniczo-prawnych.> >>>
Autor/zamieścił:


Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
27 września 2012 r. odbyła się narada Kierownictwa nadzoru budowlanego województwa opolskiego. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z kontrolą instalacji gazowych oraz przewodów kominowych oraz właściwym planowaniem działań kontrolnych nadzoru budowlanego, które pozwolą na właściwą realizację zadań przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości. Ponadto w trakcie narady podsumowano wyniki akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:


Przedmiotem dyskusji były także kwestie elektronicznej formy przesyłania protokołów > >>>
Autor/zamieścił:


z obowiązkowych kontroli przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, a także funkcjonowanie Systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w korespondencji między urzędami.> >>>
Autor/zamieścił:


W dniu 4 października 2012r. na stronie BIP Inspektoratu zostało ponownie zamieszczone rozpoznanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy: sufitu podwieszanego, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń WC na I piętrze budynku biurowo-handlowego mieszczącego się w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, data zakończenia: 12.10.2012
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012 (26.09.2012)
Przez ponad dwa miesiące Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa opolskiego prowadzili kontrole obiektów budowlanych oraz miejsc letniej rekreacji, których użytkowanie wzrasta w okresie wakacji. W szczególności sprawdzano obiekty, w których organizowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz boiska, baseny i place zabaw. Szczegóły efektów pracy opolskich służb nadzoru budowlanego znajdują się w opracowaniu Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


ZIMA 2012/2013 KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Śnieg na dachach - komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Opolskie w Internecie (05.09.2012 r.)
W Izbicku podsumowano realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego”.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W Izbicku podsumowano realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego”.
> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie konferencji podsumowującej, w której wziął udział Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, zaprezentowane zostały zagadnienia związane z budową, możliwościami i architekturą całego systemu oraz tworzeniem nowej linii współpracy między różnymi dziedzinami życia na Opolszczyźnie. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego” stanowi nowoczesne i innowacyjne narzędzie udostępniania informacji o Opolszczyźnie. Pozwala na otwarcie nowych płaszczyzn współpracy i komunikacji dzięki zrealizowaniu w ramach Projektu zintegrowanego systemu zarządzania serwisami internetowymi, informacji geograficznej oraz modułowi e-urząd. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Spotkanie konsultacyjne osób pracujących dla budownictwa (21.06.2012 r.)
Wczoraj Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. W trakcie spotkania omówił najczęściej występujące błędy i uchybienia w działaniach podejmowanych przez uczestników procesu budowlanego.
>>>
Autor/zamieścił: PK


Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
21 czerwca 2012 roku podczas spotkania moderowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krystiana Walkowiaka, dyskutowano o planowanej konsolidacji służb nadzoru budowlanego, kontynuacji prac związanych z załatwianiem spraw drogą elektroniczną oraz skutecznym przeprowadzaniu akcji „Bezpieczne Wakacje”.
>>>
Autor/zamieścił: PK


Bezpieczne Wakacje 2012
Okres letniego wypoczynku wiąże się z nasilonym użytkowaniem obiektów i miejsc przeznaczonych do rekreacji, szczególnie ze strony dzieci i młodzieży. Może to powodować zwiększenie się liczby zdarzeń, które w sposób niepożądany będą miały wpływ na bezpieczeństwo osób wypoczywających. Aby możliwie ograniczyć ich wystąpienie Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zainicjował, wśród służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego, działania profilaktyczno-prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.
>>>
Autor/zamieścił: PK


> >>>
Autor/zamieścił:


W celu zapewnienia jak najlepszych warunków letniego pobytu dzieci, młodzieży i ich opiekunów powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego województwa opolskiego zostali zobowiązani do przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych, w których będzie organizowany wakacyjny odpoczynek dzieci i młodzieży oraz placów zabaw i boisk szkolnych, w zakresie stanu techniczne znajdujących się na nich urządzeń. Kontrolą zostaną objęte także obiekty użytku publicznego, takie jak baseny, hale sportowe oraz centra handlowe. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Akcja będzie prowadzona przez cały okres wakacji.> >>>
Autor/zamieścił:


XXIII ogólopolska narada szkoleniowa służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
W celu aktualizowania wiedzy i wypracowywania jednolitości interpretacji przepisów prawnych Głównych Inspektor Nadzoru Budowlanego organizuje w Elgiszewie, od 14 do 16 maja 2012 r., naradę szkoleniową. W spotkaniu tym będzie uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak wraz z pracownikami wydziałów inspekcji budowlanej, nadzoru i kontroli oraz wyrobów budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie szkolenia poruszane będą zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego oraz funkcjonowaniem terenowych organów nadzoru budowlanego > >>>
Autor/zamieścił:


i administracji architektoniczno-budowlanej. W szczególności przedmiotem dyskusji będzie prowadzenie kontroli obowiązkowych dróg i mostów oraz założenia do nowelizacji Prawa budowlanego. Wymiana wzajemnych doświadczeń w orzekaniu pozwoli ponadto > >>>
Autor/zamieścił:


na skuteczniejszą działalność merytoryczną.> >>>
Autor/zamieścił:


Integracja środowiska budowlanego
9 maja 2012 r. Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urszula Mularczyk, weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu opolskiego z władzami samorządowymi. Przedstawi na nim podstawowe uchybienia w działaniu uczestników procesu budowlanego, wynikające z doświadczenia zawodowego.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


> >>>
Autor/zamieścił:


W trakcie spotkania dyskutowane będą problemy prawne procesu inwestycyjno-budowlanego, najczęściej występujące na tym polu nieprawidłowości oraz rola projektantów, kierowników budów i organów administracji w tym procesie. Celem dyskusji jest bowiem integracja środowiska budowlanego i wyeliminowania konfliktów, które mogą się pojawić na linii uczestnik procesu budowlanego – organ administracji. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Gośćmi spotkania będą także: Starosta Opolski, naczelnicy wydziałów budownictwa oraz ochrony środowiska starostwa opolskiego, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.> >>>
Autor/zamieścił:


Narada Kierownictwa Nadzoru Budowlanego
województwa opolskiego (26.04.2012 r.)
W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu omawiano dzisiaj zagadnienia związane z planowanymi zmianami w zadaniach służb nadzoru budowlanego, załatwianiem spraw drogą elektroniczną oraz skutkami ostatniej noweli Kodeksu postępowania administracyjnego.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


W dniu 23.07.2012 r. ukazały się nowe oferty pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu na stanowisko :
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji budowlanej
oraz
Starszy specjalista do spraw orzecznictwa administracyjnego
>>>
Autor/zamieścił: KS


Od 21 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Od 01.07.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie czynny od 07:00 do 15:00
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy zjazdów.
>>>
Autor/zamieścił: GUNB/KS


Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego "W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego".
>>>
Autor/zamieścił: GINB/KS


> >>>
Autor/zamieścił: http://www.gunb.gov.pl/pliki/uwierz_dok.pdf


W dniach 26-28.10.2011 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w VI Wojewódzkiej Konferencji Budowlanej.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS> >>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:


W dniach 26-28.10.2011 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w VI Wojewódzkiej Konferencji Budowlanej. Udział w Konferencji wzięli zaproszeni: Wicewojewoda Opolski Pan Antoni Jastrzembski , Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński, Dyrektor Departamentu Prawno – Organizacyjnego GUNB Pani Anna Macińska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW Pan Marek Świetlik. Konferencja zorganizowana w pałacu w Izbicku, przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, dla służb budowlanych gmin, starostw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego województwa opolskiego poświęcona została tematycznie zagadnieniom wpływu rozstrzygnięć urbanistycznych na rzeczywistość budowlaną województwa.
>>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Od 01.07.2011 do 31.08.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: KS


>>>
Autor/zamieścił:


Od 01.07.2011 do 31.08.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Będzie czynny od 07:00 do 15:00> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Będzie czynny od 07:00 do 15:00> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Gradobicie w gminach Lubsza, Lewin Brzeski

W dniach 6-8 oraz 16 września 2011r. służby kontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego powiatów: brzeskiego opolskiego i miasta Opola przeprowadziły kompleksową kontrolę obiektów budowlanych we wsiach Czepielowice i Kościerzyce w powiecie brzeskim, gmina Lubsza, uszkodzonych w wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych odziałujących na obiekty, związanych z działaniem sił natury: opady atmosferyczne – gradobicie.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


W dniu 21.01.2011r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Podczas spotkania Dyrektor Henryk Zamojski zaprezentował osiągnięcia Ośrodka Doradztwa Rolniczego. > >>>
Autor/zamieścił:


Inżynier Maria Mleczko przedstawiła sylwetkę znakomitego polskiego inżyniera budownictwa drogowego i kolejowego, bohatera obrony Callao w 1866r, budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze, projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej (Central Transandino) – Ernesta Malinowskiego. > >>>
Autor/zamieścił:


Wręczone zostały uprawnienia budowlane inżynierom budownictwa w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych, architektonicznych, instalacyjnych, drogowych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w grudniu 2010r. Spotkanie zakończył wieczór koleżeński.> >>>
Autor/zamieścił:


19 stycznia 2011r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w naradzie służb nadzoru budowlanego, która odbyła się w Pałacu w Pawłowicach.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


> >>>
Autor/zamieścił:Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w naradzie służb nadzoru budowlanego, która odbyła się w Pałacu w Pawłowicach. W naradzie wzięli również udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego woj. opolskiego. Przedmiotem narady była ocena realizacji zadań za rok 2010, sytuacja prawno-organizacyjna służb nadzoru budowlanego oraz wypracowanie zasad i planów działań w 2011r. > >>>
Autor/zamieścił:


Wypracowano ogólne wytyczne do planów pracy, w tym działań kontrolnych, które skupione zostaną przede wszystkim wokół zagadnień utrzymania właściwego stanu technicznego: > >>>
Autor/zamieścił:


• dróg i obiektów drogowych, > >>>
Autor/zamieścił:


• melioracji podstawowej i szczegółowej – odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe województwa, > >>>
Autor/zamieścił:


• obiektów służby zdrowia, > >>>
Autor/zamieścił:


• stadionów i innych obiektów sportowych, > >>>
Autor/zamieścił:


• obiektów kubaturowych dla których obowiązkowe jest prowadzenie książki obiektu budowlanego.> >>>
Autor/zamieścił:


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 18 listopada 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Środki wypłacone na pokrycie szkód powodziowych a nie wykorzystane należy zwrócić na konto :
NBP O/O w Opolu 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
W treści przelewu proszę określić o zwrot jakich środków chodzi (powódź).

>>>
Autor/zamieścił: UM/KS


ZIMA 2010/2011 KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Uwaga śnieg na dachach
Komunikat GUNB
>>>
Autor/zamieścił: GUNB/KS


Zawiadomienie o wyborze oferty
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wymianie aluminiowej stolarki okiennej.
>>>
Autor/zamieścił: KFC


Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak poprowadził w dnia 7-8.10.2010r. warsztaty orzecznicze zorganizowane dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej województwa opolskiego.
>>>
Autor/zamieścił: KWKS


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 25 października 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KWKS


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego podsumowujący powódź.
Informacja o działaniach
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego związanych z usuwaniem skutków powodzi maj 2010 r. TUTAJ
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Lista rzeczoznawców Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Listę nazwisk wraz z telefonami można znaleźć TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Lista rzeczoznawców
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury znalazł się wykaz osób uprawnionych do wykonania wyceny szkód (rzeczoznawców) na potrzeby udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w powodzi - w przedziale od 20 do 100 tysięcy złotych. Wykaz znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Komunikatu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący zasad udzielania pomocy od 20 do 100 tysięcy złotych znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: UM/KS


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniom sił natury.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 3 września 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Zmiany w prawie w zakresie spraw dotyczących inwestycji liniowych polegających na dodawaniu lub wymianie kabli.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Drogi ewakuacyjne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej
>>>
Autor/zamieścił: PSP


Ochrona przyrody przy prowadzeniu prac budowlanych
Departament Ochrony Przyrody przedstawia stanowisko na temat ochrony przyrody przy prowadzeniu prac budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: GDOŚ


Komunikatu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący zasad udzielania pomocy od 20 do 100 tysięcy złotych znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Aktualna informacja nt. wypłat zasiłków celowych 20-100 tyś zł poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi w województwie opolskim (stan na dzień 12.08.2010 r.)
>>>
Autor/zamieścił: ADB


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotkniętych przez powódź.
>>>
Autor/zamieścił: KW


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu: > >>>
Autor/zamieścił:


1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu. > >>>
Autor/zamieścił:


2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu: > >>>
Autor/zamieścił:


• sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów, > >>>
Autor/zamieścił:


• sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany, > >>>
Autor/zamieścił:


• sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe), > >>>
Autor/zamieścił:


• sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu. > >>>
Autor/zamieścił:


Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. > >>>
Autor/zamieścił:


3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów. > >>>
Autor/zamieścił:


4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz: > >>>
Autor/zamieścił:


• czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma miedzy nimi rys), > >>>
Autor/zamieścił:


• czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty, > >>>
Autor/zamieścił:


• czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu), > >>>
Autor/zamieścił:


• czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesuniecie, > >>>
Autor/zamieścił:


• czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona) > >>>
Autor/zamieścił:


Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. > >>>
Autor/zamieścił:


5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany: > >>>
Autor/zamieścił:


- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, > >>>
Autor/zamieścił:


• jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906), > >>>
Autor/zamieścił:


• odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, > >>>
Autor/zamieścił:


• remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, > >>>
Autor/zamieścił:


• obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu > >>>
Autor/zamieścił:


O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu) > >>>
Autor/zamieścił:


Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości: > >>>
Autor/zamieścił:


1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Lp

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Powiat

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Telefon

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Fax

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


1

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Brzeg

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 416-90-10

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 416-90-10

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


2

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Głubczyce

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 471-03-55

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 471-03-57

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


3

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Kędzierzyn-Kozle

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 483-49-25

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 483-49-25

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


4

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Kluczbork

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 418-09-68

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 418-09-68

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


5

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Krapkowice

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 466-14-70

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 466-14-70

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


6

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Namysłów

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 419-39-62

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 419-39-62

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


7

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Nysa

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 408-52-20, 408-52-21, > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 408-52-19

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


8

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Olesno

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


34 359-80-26

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


34 359-80-26

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


9

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


powiat Opole

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 474-23-22, 474-23-73, 474-23-33

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 474-23-73

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


10

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Miasto Opole

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 442-91-01

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 442-91-02

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


11

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Prudnik

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 436-93-99

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 436-93-99

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


12

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Strzelce Opolskie

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 462-11-96

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


77 462-11-97

> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:> >>>
Autor/zamieścił:


2. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego: > >>>
Autor/zamieścił:


Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu > >>>
Autor/zamieścił:


Tel/Faks (77) 441-44-15, 441-44-16, 453-18-84 > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę, właścicielom budynków mieszkalnych, zalanych wodami powodziowym, na konieczność wykonania wymienionych niżej czynności przed przystąpieniem do ich użytkowania po zejściu wód powodziowych.
>>>
Autor/zamieścił: KW


> >>>
Autor/zamieścił:


Bezpieczne dalsze użytkowanie obiektu budowlanego, w wypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt – tu wód powodziowych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego takiego obiektu. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Kontrolą taką należy objąć następujące następujące elementy: > >>>
Autor/zamieścił:


1. elementu konstrukcyjne budynku, > >>>
Autor/zamieścił:


2. instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników zewnętrznych, > >>>
Autor/zamieścił:


3. instalacji gazowych, > >>>
Autor/zamieścił:


4. instalacji elektrycznych, > >>>
Autor/zamieścił:


5. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych), > >>>
Autor/zamieścił:


6. sprawności połączeń instalacji, > >>>
Autor/zamieścił:


7. sprawności osprzętu, > >>>
Autor/zamieścił:


8. sprawności zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, > >>>
Autor/zamieścił:


9. oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Kontrole elementów konstrukcyjnych budynku powinny być dokonywane przez: > >>>
Autor/zamieścił:


1. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, > >>>
Autor/zamieścił:


Kontrolę przewodów kominowych mogą przeprowadzać: > >>>
Autor/zamieścił:


1. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, > >>>
Autor/zamieścił:


2. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,
> >>>
Autor/zamieścił:


Kontrolę instalacji gazowych, instalacji elektrycznych
i piorunochronnych mogą przeprowadzać: > >>>
Autor/zamieścił:


1. osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych
i gazowych. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Wstępnej oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (budynków), na terenach popowodziowych, przeprowadzać będą służby nadzoru budowlanego województwa opolskiego. > >>>
Autor/zamieścił:


> >>>
Autor/zamieścił:


Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do właścicieli zalanych budynków o sygnalizowanie wszelkich problemów związanych ze stanem technicznym budynków oraz o pomoc w tym zakresie bezpośrednio do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, lub do urzędów gmin celem przekazania do organów nadzoru budowlanego.> >>>
Autor/zamieścił:


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ogólnych postępowań właścicieli, zarządców lub użytkowników dla obiektów zalanych wodą powodziową.
>>>
Autor/zamieścił: MR1. nie należy gwałtownie usuwać wodę z zalanych piwnic budynków z uwagi na rozmiękczony grunt pod fundamentem. Może to wywołać nadmierne osiadanie fundamentów i powstawanie pęknięć lub rys na ścianach, > >>>
Autor/zamieścił:


2. należy pilnie odłączyć urządzenie elektryczne zalane wodą jak np. hydrofory, piece, silniki elektryczne itp. aby nie powodowały porażenia prądem elektrycznym, > >>>
Autor/zamieścił:


3. należy odłączyć od zasilania zbiorniki na gaz lub olej (podziemne lub nadziemne) aby w przewodach doprowadzających nie było czynnika. Ponowne ich uruchomienie powinno być poprzedzone sprawdzeniem szczelności instalacji, > >>>
Autor/zamieścił:


4. zaleca się sprawdzenia włazów studzienek kanalizacji deszczowej lub sanitarnej gdyż mogły być przesunięte lub zabrane przez wodę powodziową, > >>>
Autor/zamieścił:


5. zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń zalanych wodą aby wysychały ściany, tynki i posadzki, > >>>
Autor/zamieścił:


6. należy wynieść nasiąknięte wykładziny podłogowe, odsunąć od ścian meble lub inne przedmioty aby zapewnić wysychanie ścian oraz posadzek, > >>>
Autor/zamieścił:


7. po ustąpieniu wody powodziowej inspektorzy nadzoru budowlanego będą uczestniczyć w ocenie stanu technicznego obiektów.
> >>>
Autor/zamieścił:


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 223 opublikowana została ustawa z dnia 02 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1676). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW
Pracownicy służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego składają kondolencje Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom wszystkich osób, które zginęły w tragicznej katastrofie samolotu Prezydenckiego
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie - Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219 opublikowana została ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 219, poz. 1704). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Obowiązki pracodawcy, który organizuje odśnieżanie dachów.
Główny Inspektor Pracy przypomina o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów. Podkreśla także, jakie obowiązki ma pracodawca, który organizuje takie prace.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Komunikat Wojewody Opolskiego
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zima 2009/2010
KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW


PINB wytyczne
Ogólne wytyczne dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie opolskim podczas kontroli użytkowania obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na te obiekty w sezonie 2008/2009.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 216 opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr 216, poz. 1676).
Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Karta zgłoszenia na V KONFERENCJE BUDOWLANĄ
W dziale piki do pobrania została dodana Karta zgłoszenia na V KONFERENCJE BUDOWLANĄ organizowaną przez OWINB w dniach 18.05 - 20.05. 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KS


>>>
Autor/zamieścił:


plakat
>>>
Autor/zamieścił: AR/MK
>>>
Autor/zamieścił: