Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Warsztaty szkoleniowe
Na zaproszenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak w dniach 9-11.10.2013 r. wziął udział w Warsztatach szkoleniowych poświęconych współdziałaniu organów Izby Inżynierów z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. W toku warsztatów poruszono szereg zagadnień z dziedziny problematyki współpracy organów Izby Inżynierów z organami administracji rządowej, w tym w szczególności dotyczących współdziałania w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W ramach wspólnej działalności szkoleniowej omówiono wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa administracyjnego.
Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna