Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

VII Konferencja Budowlana
W Ośrodku Wypoczynkowym „ZIEMOWIT” w Jarnołtówku odbyła się w dniach 5-7 czerwca br VII Konferencja Budowlana służb budowlanych administracji rządowej i samorządowej województwa opolskiego poświęcona zagadnieniom kształtowania przestrzeni publicznej. Konferencję poprowadził wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzatą Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak.W konferencji wzięli udział:
Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach, koledzy z powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa śląskiego.
Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski odznaczył, przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Kolegę Andrzeja Korfantego – pracownika PINB w Kluczborku.
W toku konferencji uczestnicy konferencji – pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz pracownicy gmin zapoznali się z przedstawionymi referatami obejmującymi zagadnienia ewidencji zabytków jako elementu planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego – Iwona Solisz, ładu przestrzennego w regionie – Zbigniew Bomersbach. Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Ciąglewicz przedstawił zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego z uwzględnieniem norm pokrewnych regulujących proces budowlany.

Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna