Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

XX Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach
4 i 5 kwietnia 2013 r., w ramach XX Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach, Krystian Walkowiak – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uczestniczył w spotkaniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z wchodzącego w życie od 1 lipca br. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych warunków i zasad wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Omówiono regulacje płynące z nowego prawa unijnego, a także kierunki nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, których celem jest uszczegółowienie i dostosowanie krajowego systemu prawnego do przepisów rozporządzenia.

Spotkanie w imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadził Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Jacek Szer.
Autor/zamieścił: KW

Strona główna