Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie
27 marca 2013 Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, uczestniczył w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego – członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie.

Podczas spotkania omówione zostały główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz działalność Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które przedstawił Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby - Pan dr Wiktor Abramek. Rzecznik Dyscyplinarny Izby - Pan Mieczysław Molencki omówił kwestie odpowiedzialności zawodowej uczestników procesu budowlanego.

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie - Pan Edmund Dworecki odpowiadali na pytania uczestników spotkania dotyczące podstawowych problemów związanych z realizacją procesu budowlanego, szczególnie na styku z administracją publiczną w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa procesowego i materialnego.
Autor/zamieścił: KW

Strona główna