Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Spotkanie członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
7 listopada 2012 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z regionalnymi członkami Izby, zorganizowanej przy współudziale władz samorządowych powiatu strzeleckiego.

W toku spotkania omówione zostały zagadnienia z dziedziny spraw samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, współpracy i załatwiania spraw w postępowaniach przed organami administracji powiatowej, a także zagadnienia wypadków przy pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego omówił ważniejsze zagadnienia związane z problematyką orzeczniczą w sprawach budowlanych.
Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna