Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Warsztaty szkoleniowe służb budowlanych województwa śląskiego
W obywających się w dniach 17 – 19 października 2012 r. w Wiśle warsztatach szkoleniowych organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów prowadzących postępowania
z zakresu planowania przestrzennego uczestniczył Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych, Patrycja Krawczyk.

Podczas warsztatów dyskutowano o planowanych zmianach ustawy Prawo budowlane oraz
o bieżących problemach postępowań administracyjnych prowadzonych przez nadzór budowlany. Przedstawiane także były zagadnienia dotyczące eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na placach budów oraz oceny energetycznej kotłów oraz instalacji grzewczych, a także wymagań dotyczących spawania konstrukcji stalowych.
W trakcie warsztatów omawiano również problemy związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
w trybie specustawy drogowej oraz oceną operatu szacunkowego.
Autor/zamieścił: PK/KS

Strona główna