Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

XXIV ogólnopolska narada terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady w której uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak oraz jego Zastępca, Urszula Mularczyk. Spotkanie, organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego po raz dwudziesty czwarty, odbyło się w dniach 1 – 3 paĽdziernika 2012 r. w Rynie.
Autor/zamie¶cił: PK/KS

Strona główna