Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
27 września 2012 r. odbyła się narada Kierownictwa nadzoru budowlanego województwa opolskiego. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z kontrolą instalacji gazowych oraz przewodów kominowych oraz właściwym planowaniem działań kontrolnych nadzoru budowlanego, które pozwolą na właściwą realizację zadań przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości. Ponadto w trakcie narady podsumowano wyniki akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”.Przedmiotem dyskusji były także kwestie elektronicznej formy przesyłania protokołów
z obowiązkowych kontroli przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, a także funkcjonowanie Systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w korespondencji między urzędami.
Autor/zamieścił: PK/KS

Strona główna