Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Opolskie w Internecie (05.09.2012 r.)
W Izbicku podsumowano realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego”.

W trakcie konferencji podsumowującej, w której wziął udział Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, zaprezentowane zostały zagadnienia związane z budową, możliwościami i architekturą całego systemu oraz tworzeniem nowej linii współpracy między różnymi dziedzinami życia na Opolszczyźnie.

Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego” stanowi nowoczesne i innowacyjne narzędzie udostępniania informacji o Opolszczyźnie. Pozwala na otwarcie nowych płaszczyzn współpracy i komunikacji dzięki zrealizowaniu w ramach Projektu zintegrowanego systemu zarządzania serwisami internetowymi, informacji geograficznej oraz modułowi e-urząd.
Autor/zamieścił: PK/KS

Strona główna