Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne osób pracujących dla budownictwa (21.06.2012 r.)
Wczoraj Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. W trakcie spotkania omówił najczęściej występujące błędy i uchybienia w działaniach podejmowanych przez uczestników procesu budowlanego.

Podczas narady poruszone zostały także kwestie odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie oraz poważniejszych wypadków, które wystąpiły w związku z realizacją obiektów budowlanych bądź prowadzeniem robót budowlanych na Opolszczyźnie. Przedmiotem spotkania były także najczęściej występujące błędy we wnioskach o pozwolenia wodnoprawne.
Autor/zamieścił: PK

Strona główna