Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
21 czerwca 2012 roku podczas spotkania moderowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krystiana Walkowiaka, dyskutowano o planowanej konsolidacji służb nadzoru budowlanego, kontynuacji prac zwi±zanych z załatwianiem spraw drog± elektroniczn± oraz skutecznym przeprowadzaniu akcji „Bezpieczne Wakacje”.W spotkaniu wzięli udział Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urszula Mularczyk, Naczelnicy Wydziałów Organizacyjno – Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli, a także Rzecznik Prasowy OWINB i Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa opolskiego.

W trakcie narady w szczególno¶ci położono nacisk na wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) we wszystkich inspektoratach nadzoru budowlanego województwa opolskiego, która ma ułatwić dostęp obywateli do urzędów, a także usprawnić wzajemn± komunikację między nimi. Ponadto w zwi±zku z zainicjowan± w¶ród opolskich służb nadzoru budowlanego akcj± „Bezpieczne Wakacje” omówiono znaczenie skutecznej
i dokładnej kontroli placów zabaw w celu zapewnienia ich najmłodszym użytkownikom bezpiecznego letniego wypoczynku.
Autor/zamie¶cił: PK

Strona główna