Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Bezpieczne Wakacje 2012
Okres letniego wypoczynku wiąże się z nasilonym użytkowaniem obiektów i miejsc przeznaczonych do rekreacji, szczególnie ze strony dzieci i młodzieży. Może to powodować zwiększenie się liczby zdarzeń, które w sposób niepożądany będą miały wpływ na bezpieczeństwo osób wypoczywających. Aby możliwie ograniczyć ich wystąpienie Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zainicjował, wśród służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego, działania profilaktyczno-prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków letniego pobytu dzieci, młodzieży i ich opiekunów powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego województwa opolskiego zostali zobowiązani do przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych, w których będzie organizowany wakacyjny odpoczynek dzieci i młodzieży oraz placów zabaw i boisk szkolnych, w zakresie stanu techniczne znajdujących się na nich urządzeń. Kontrolą zostaną objęte także obiekty użytku publicznego, takie jak baseny, hale sportowe oraz centra handlowe.

Akcja będzie prowadzona przez cały okres wakacji.
Autor/zamieścił: PK

Strona główna