Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

XXIII ogólopolska narada szkoleniowa służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
W celu aktualizowania wiedzy i wypracowywania jednolitości interpretacji przepisów prawnych Głównych Inspektor Nadzoru Budowlanego organizuje w Elgiszewie, od 14 do 16 maja 2012 r., naradę szkoleniową. W spotkaniu tym będzie uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak wraz z pracownikami wydziałów inspekcji budowlanej, nadzoru i kontroli oraz wyrobów budowlanych.

W trakcie szkolenia poruszane będą zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego oraz funkcjonowaniem terenowych organów nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej. W szczególności przedmiotem dyskusji będzie prowadzenie kontroli obowiązkowych dróg i mostów oraz założenia do nowelizacji Prawa budowlanego. Wymiana wzajemnych doświadczeń w orzekaniu pozwoli ponadto
na skuteczniejszą działalność merytoryczną.
Autor/zamieścił: PK/KS

Strona główna