Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

Integracja ¶rodowiska budowlanego
9 maja 2012 r. Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urszula Mularczyk, weĽmie udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu opolskiego z władzami samorz±dowymi. Przedstawi na nim podstawowe uchybienia w działaniu uczestników procesu budowlanego, wynikaj±ce z do¶wiadczenia zawodowego.
Autor/zamie¶cił: PK/KS

Strona główna