Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Integracja środowiska budowlanego
9 maja 2012 r. Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urszula Mularczyk, weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu opolskiego z władzami samorządowymi. Przedstawi na nim podstawowe uchybienia w działaniu uczestników procesu budowlanego, wynikające z doświadczenia zawodowego.

W trakcie spotkania dyskutowane będą problemy prawne procesu inwestycyjno-budowlanego, najczęściej występujące na tym polu nieprawidłowości oraz rola projektantów, kierowników budów i organów administracji w tym procesie. Celem dyskusji jest bowiem integracja środowiska budowlanego i wyeliminowania konfliktów, które mogą się pojawić na linii uczestnik procesu budowlanego – organ administracji.

Gośćmi spotkania będą także: Starosta Opolski, naczelnicy wydziałów budownictwa oraz ochrony środowiska starostwa opolskiego, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.
Autor/zamieścił: PK/KS

Strona główna