Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

Narada Kierownictwa Nadzoru Budowlanego
województwa opolskiego (26.04.2012 r.)
W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu omawiano dzisiaj zagadnienia zwi±zane z planowanymi zmianami w zadaniach służb nadzoru budowlanego, załatwianiem spraw drog± elektroniczn± oraz skutkami ostatniej noweli Kodeksu postępowania administracyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak, jego Zastępca, Urszula Mularczyk, wybrani naczelnicy i pracownicy Wydziałów oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego województwa opolskiego.W czasie narady przedstawione zostały propozycje budżetu powiatowych inspektorów na rok 2012, wstępne plany nowelizacji Prawa budowlanego oraz praktyczne aspekty wdrożenia Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Omówiono także zasady prowadzenia metryki spraw i bież±ce, wybrane problemy orzecznicze.
Autor/zamie¶cił: PK/KS

Strona główna