Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Gradobicie w gminach Lubsza, Lewin Brzeski

 

W dniach 6-8 oraz 16 września 2011r. służby kontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego powiatów: brzeskiego opolskiego i miasta Opola przeprowadziły kompleksową kontrolę obiektów budowlanych we wsiach Czepielowice i Kościerzyce w powiecie brzeskim, gmina Lubsza, uszkodzonych w wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych odziałujących na obiekty, związanych z działaniem sił natury: opady atmosferyczne – gradobicie.
Łącznie pięć dwuosobowych powołanych zespołów kontrolnych skontrolowało w dniach 06-08 września 2011r. łącznie 385 obiektów, w tym 219 budynków mieszkalnych, 147 budynków gospodarczych oraz 19 innych obiektów, a w dniu 16 września dodatkowo ponad 70 obiektów.

Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna