Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Środki wypłacone na pokrycie szkód powodziowych a nie wykorzystane należy zwrócić na konto :
NBP O/O w Opolu
72 1010 1401 0006 9322 3000 0000
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
W treści przelewu proszę określić o zwrot jakich środków chodzi (powódź).

Autor/zamieścił: UM/KS

Strona główna