Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak poprowadził w dnia 7-8.10.2010r. warsztaty orzecznicze zorganizowane dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej województwa opolskiego. Warsztaty odbyły się w O¶rodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej. W warsztatach udział wzięli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych organów administracji architektoniczno budowlanej. W warsztatach uczestniczyła również Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża Sowada. W toku warsztatów omówiono zagadnienia zwi±zane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o wyrobach budowlanych przy wykonywaniu zadań Prawa budowlanego.
Autor/zamie¶cił: KWKS

Strona główna