Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualno¶ci

Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego (stan na dzień 25 paĽdziernika 2010r.)

1.Zestawienie załatwionych przez OWINB wniosków gmin o przekazanie ¶rodków finansowych,
2.Zestawienie realizacji przez gminy wypłat pomocy 20-100 tys. zł.
Autor/zamie¶cił: KWKS

Strona główna