Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotkniętych przez powódź.


GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:
1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.
2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
• sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
• sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
• sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
• sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.
4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
• czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma miedzy nimi rys),
• czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,
• czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
• czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesuniecie,
• czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:
- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,
• jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
• odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
• remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
• obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu
O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)
Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Lp

Powiat

Telefon

Fax

1

Brzeg

77 416-90-10

77 416-90-10

2

Głubczyce

77 471-03-55

77 471-03-57

3

Kędzierzyn-Kozle

77 483-49-25

77 483-49-25

4

Kluczbork

77 418-09-68

77 418-09-68

5

Krapkowice

77 466-14-70

77 466-14-70

6

Namysłów

77 419-39-62

77 419-39-62

7

Nysa

77 408-52-20, 408-52-21, 408-52-22

77 408-52-19

8

Olesno

34 359-80-26

34 359-80-26

9

powiat Opole

77 474-23-22, 474-23-73, 474-23-33

77 474-23-73

10

Miasto Opole

77 442-91-01

77 442-91-02

11

Prudnik

77 436-93-99

77 436-93-99

12

Strzelce Opolskie

77 462-11-96

77 462-11-972. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego:
Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Tel/Faks (77) 441-44-15, 441-44-16, 453-18-84
Autor/zamieścił: KW

Strona główna