Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Obowiązki pracodawcy, który organizuje odśnieżanie dachów.
Główny Inspektor Pracy przypomina o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów. Podkreśla także, jakie obowiązki ma pracodawca, który organizuje takie prace. Pracodawca, który organizuje prace przy odśnieżaniu dachu musi pamiętać, że:
• do pracy na wysokości można wyznaczyć pracownika, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
• pracownik skierowany do odśnieżania musi przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy;
• pracodawca ma obowiązek zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem);
• przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.
Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie musi tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi oraz zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał.
Źródło: Infor.pl
Autor/zamieścił: KW

Strona główna