Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Strona główna

Witamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Aktualno¶ci

plakat
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/MK


plakat
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/MK


Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem.,
plakat

plakat
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/MK


Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczn± 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Kampania 4U! dostępna jest na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl/
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/MK


Ogłoszenie o naborze na Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu.
Termin składania ofert 13.09.2019r.

http://bip.pinbbrzeg.pl/index.php?id=205
>>>
Autor/zamie¶cił: PINB/KS


Na podstawie § 2a ust. 1 rozporz±dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rz±dowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarz±dza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rz±dowej dzień:
- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
- 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
>>>
Autor/zamie¶cił: MDK/KS
Zapraszamy do zapoznania się w imieniu Izby Administracji Skarbowej w Opolu z filmem instruktażowym usługi Twój e-PIT
>>>
Autor/zamie¶cił: KS/AR
 Wszystkie aktualno¶ci