Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Strona główna

Witamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Aktualno¶ci

26 maja na Błoniach Politechniki Opolskiej odbędzie się wielki rodzinny piknik pn.”Miliard z Programu Rodzina 500 plus opolskie”, którego organizatorem jest wojewoda i wicewojewoda opolski.


>>>
Autor/zamie¶cił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rz±dowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2018 r w dniu:
4 maja natomiast
19 maja wyznacza się dniem pracy.

Zgodnie z rozporz±dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rz±dowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)
>>>
Autor/zamie¶cił: KS/AR


Informacja o zbędnym składniku maj±tku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/KS


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych maj±tku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamie¶cił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rz±dowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2017 r w dniach:
2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia, natomiast
13 maja, 24 czerwca i 9 wrze¶nia wyznacza się dniami pracy.

Zgodnie z rozporz±dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rz±dowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)
>>>
Autor/zamie¶cił: KS/AR


INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKÓW
WAŻNE !
Dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa baza ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będ± dostępne w dwóch miejscach.
• w nowej bazie ogłoszeń https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
• w dotychczasowej bazie ogłoszeń https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
>>>
Autor/zamie¶cił: ES\KS
Na wniosek Szefa Służby Cywilnej pi±tek (27 maja 2016) dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rz±dowej.
>>>
Autor/zamie¶cił: KW/KS
 Wszystkie aktualno¶ci