Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Strona główna

Witamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKÓW
WAŻNE !
Dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa baza ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będą dostępne w dwóch miejscach.
• w nowej bazie ogłoszeń https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
• w dotychczasowej bazie ogłoszeń https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
>>>
Autor/zamieścił: ES\KS


Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja 2016) dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB Opole ukazała
się decyzja zmieniająca decyzję z 16.03.2015 r. dotycząca mostu drogowego nad kanałem Ulgi w Opolu (ul. Niemodlińska)
>>>
Autor/zamieścił: JAC/KS


XXIX ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej
Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady, zorganizowanej po raz dwudziesty dziewiąty przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, przy współudziale Krystiana Walkowiaka, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski, Zastępca Głónego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Dyrektorzy Departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele organów administracji architektoniczno - budowlanej odbyło się w dniach 6 – 8 maja 2015 r. w Sulisławiu.

W trakcie narady omówione zostały znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane oraz problemy organów stosujących Prawo budowlane wynikające z nowelizacji, a także kwestie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i bieżące problemy orzeczniczo-prawne.
>>>
Autor/zamieścił: KP/KS


Ogłoszenie naboru
Ukazało się ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim pod adresem w BIP
>>>
Autor/zamieścił: ES/KS
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli po okresie zimowym w termninie do 31 maja 2015 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę grawitacyjnych przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (wzór zawiadomienia znajduje się TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego). Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natomiast natychmiast usunąć ww. zagrożenia (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego).
>>>
Autor/zamieścił:
 Wszystkie aktualności